Galerię obsługuje się myszką. Można też stosować skróty klawiszowe:
  • Tryb pełnego ekranu: prawy przycisk myszy i Pełny ekran
  • Przybliżanie i oddalanie zdjęcia: spacja
  • nawigacja: klawisze strzałek
  • obracanie zdjęcia: klawisz F
TiltViewer requires the latest Flash player. Get Flash here. If you have Flash installed, click to view.