Slaider 01

Slider 02

Slider 03

Slider 04

Slider 05

Slider 06

Slider 07

Slider 08
Kiedy na Dzikie Pola chadzać można cz. 1
07-03-2009, 15:19 | 11757 x przeczytano | spawnn
czyli o okresach w których zda się grać

Przedmowa
Drogi czytelniku i Mości mi Panie Bracie, wielcem rad, iż wreszcie efekty mych długoletnich badań et obserwacji drukiem ukazać się mogą. One traktaty, do których właśnie zaglądasz, wielce przydatne zdać się mogą, bo traktują one de facto o poszerzeniu żywotności et różnorodności naszych Dzikich Pól. Wszakż każdy wie, że cała siła i moc Rzeczypospolitej wynika właśnie z onej oryginalności i różnorodności. Tak więc miodu nalej, tabaki podsyp, zdrowie me wychyl i czytaj Waść!

Tytuł, a szczególnie jego rozwinięcie, pewnikiem jakieś domysły Waszeci rzuca na zagadnienie, które na tym pergaminie poruszę. Jeszcze tylko tyle rzec muszę, iż w tej pracy będę korzystał ze znanego starożytnego dzieła „Vicipaedia”.  Tak więc czytaj Waść, a szanuj owoc mych trudów!

Okresy historyczne
Pierwej sprawę okresów historycznych poruszę. Cóż to takiego, pytasz w duchu? Już odpowiadam. Przyznasz mi Waść pewnie rację, gdy powiem, że życie szlachcica w naszej Prześwietnej Rzplitej różniło się znacznie w czasie Złotego Wieku, za Wazów, czy wreszcie za ostatniego sarmackiego króla – Jana III Sobieskiego. Dlatego taki mam zamysł, aby takich okresów wyróżnić garść i opisać, by wedle humoru Panów Graczy można było toczyć rozgrywkę w dowolnym czasie istnienia naszej Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Złoty Wiek


Jan Matejko

Batory pod Pskowem


Opis ogólny: Ach ten wiek XVI... Jedno bacz Wasza Mość byś się nie zapędził i nie wędruj gdzieś do pierwszej połowy tego stulecia, bo tam ze Sarmatami ciężko... Jednak ogółem druga połowa wieku, a w szczególności rządy Stefana Batorego, to już zacne wielce. Bacz także, że przed 1569 Litwa i Polska w dużej mierze rozdzielne jeszcze były. Wysoki poziom wykształcenia, bo to wtedy jeszcze twardo rywalizowały ze sobą szkoły jezuickie z protestanckimi gimnazjami. Tak więc siłą rzeczy w owym czasie jeszcze nie było żadnych waśni religijnych, kontrreformacja jeszcze nie przeszła do ofensywy. W ten sposób protestanci urzędy dzierżyli na równi z katolikami, a jeśli o posłowanie chodzi, to nawet stanowili większość (tak jakoś wyszło, że same rezuny z nich były…). W XVI wieku nie istniały żadne księgi zakazane, mogłeś Waść drukować bezkarnie co ci się żywnie podobało, no i rzecz jasna mówić także mogłeś co dusza zapragnie. Cudzoziemców było u nas w brud, bo to przyciągała ich nasza złota tolerancja, znana w całym świecie. Mieliśmy wtedy zacne persony w powszechnie wszystkim znane... Ach cóż to były za czasy... Szarpaliśmy się ze Szwedem i Moskwicinem w wojnie o Inflanty, za to domowych kłótni mało było. Litwa całkiem dzika była, miejscami jeszcze tkwiąca w pogaństwie, bliżej Moskwie niż Koronie podobna. Magnatów ledwie kilku, a i tak ówcześni króle bardziej na wykształconej szlachcie średniej niż na karmazynach swą siłę opierali. Rzecz jasna stolicą jest Kraków, a Warszawa to jeszcze niewielka mieścina... Ogółem kraj trochę skromniejszy, bo to jeszcze nie pobudowano wielu znanych i bogatych budowli. Polecam wszelako, w celu pogłębienia zagadnienia, traktat „Państwo bez stosów?” Imć Pana Mochockiego, bo ja tutaj aż nadto nie mogę się rozwodzić. Podsumowując: Złota wolność, złota tolerancja, złota edukacja – ot, Złoty Wiek!

Moda i technika: Jeszcze muszę Waszmości wspomnieć o paru istotnych szczegółach. Otóż w tamtym czasie szlachta trochę inaczej się nosiła. Przyodziewano się w żupany, delie lub węgierskie stroje, a o kontuszach to nie ma co marzyć. Prócz tego szabli to też tyle, co kot napłakał było: węgierskie, różne wschodnie, no i batorówka... Wtedy to niektórzy jeszcze z prostymi pałaszami biegali, czasem nawet pozakuwani jako dawni rycerze w pełną stal. Husaria jeszcze się w pełni nie ukształtowała, z tarczami walczyła i w bardziej lichych pancerzach. Broń palna prymitywna, jeno na zamki lontowe i kołowe (bardzo rzadkie), o dwururkach, rewolwerach czy innych takich – zapomnij. Jeśli chodzi o wszelkie nauki tajemne, to stały one na wysokim poziomie, a dostęp do ksiąg czarnoksięskich był także łatwiejszy.

Ważne postacie: Królowie: Zygmunt II August (1548-1572), Henryk Walezy (1573-1575), Stefan Batory (1576-1586), Zygmunt III Waza (1587-1632). Pisarz i reformator luterański Erazm Gliczner Skrzetuski (1535-1603), kompozytor renesansowy Mikołaj Gomółka (1535-1591), wybitny poeta Jan Kochanowski (1530-1584), pisarz polityczny Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572), wybitny poeta Mikołaj Rey (1505-1569), pisarz polityczny biskup Józef Wereszczyński (1530-1598).

Ważne wydarzenia: III wojna polsko-moskiewska o Inflanty (1558-1570), sprowadzenie Jezuitów do Polski (1564),  zawarcie unii lubelskiej (1569), Konfederacja warszawska (1573),  sejmy elekcyjne (1573, 1576 i 1587), ucieczka Henryka Walezego z Polski (1574), Wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem (1576-1577), IV wojna polsko-moskiewska (1577-1582).

Dyariusza conceptum: W czasie sejmu konwokacyjnego w 1573 do SK zgłasza się JWP Erazm Gliczner Skrzetuski, który prosi PG o pomoc. Jest on bowiem jednym z inicjatorów prawnego zapewnienia tolerancji religijnej (Konfederacja Warszawska), jednak właśnie przybyli do Krakowa tajni szpiedzy inkwizytorscy mający go pojmać za herezję. Powiada, że in primo: obawia się o własne życie, in secunda – bez niego akt pewnie nie dojdzie do skutku. Czy PG, wyznawcy złotej wolności, pomogą niebożęciu, czy może – jako fanatycy – dopomogą inkwizycji?

Srebrny Wiek


Siergiej Wasilijewicz Iwanow

W czasach smuty


Opis ogólny: Cóż zacz? Ten okres mówi o I połowie XVII stulecia. Jednak rządy Władysława IV są domyślnym czasem gry Dzikich Pól, tak też Mości Panie, są dobrze opisane w podręczniku. Rządy poprzedniego władcy – Zygmunta III Wazy, są także dość skrupulatnie wypisane, jednak bardziej pod kątem historycznych. Tak więc pragnę przybliżyć Waszeci zmierzch Złotego Wieku, szczyt potęgi mocarstwowej Rzeczypospolitej – pierwsze dwie dekady wieku XVII. Był to czas ambitnych planów – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Był to czas wielkich hetmanów, wielkich wojen i utraconej nadziei... Pierwej biliśmy się o utrzymanie korony Szwedzkiej, z tego powodu miała miejsce sławna bitwa pod Kircholmem. Później prywatna wojna jednego magnata z Rusią Moskiewską przerodziła się w wojnę polsko-moskiewską, w tym czasie nawet obsadziliśmy tron Wszechrusi królewiczem Władysławem. Jednak zaniedbaliśmy trochę oną sprawę i wygnali nas niewdzięcznic  z Kremla, ale jest co wspominać chociaż! Potem za sprawą zbyt licznych najazdów Kozackich na porty tureckie (w tym na przedmieścia Stambułu!), o których przedni traktat spisał Imć Wiśniewski pt. „Flotylle kozackie” - wybuchła ostatecznie wojna z Turczynem. Prócz bujnej polityki zagranicznej i w kraju ciekawie było. Przeniesienie dworu królewskiego do Warszawy to ciekawostka przy sprawie rokoszu Zebrzydowskiego – rozpaczliwej próby reformy ustroju Rzeczpospolitej oraz zachowania dawnej tolerancji. Obieralność urzędów za sprawą sejmików, oparcie władzy na szlachcie (a nie wąskiej grupie magnatów) oraz ogólny sprzeciw wobec absolutum dominium, do jakiego dążył zdetronizowany przez rokoszan  - król Zygmunt. Piękne czasy pełne heroizmu pomieszanego z tragedią...

Moda i technika: Jeśli o modłę chodzi to znacznych zmian wobec czasów Władysława nie ma. Jeno kontuszy jeszcze raczej brak, no i znacznie mniej osób w pończochach się prowadza. Niektórzy jeszcze stosują starą modę z ubiegłego wieku – ogółem zmiany raczej drobne. Technika też raczej podobna, tyle że w Polszcze nie stosowano jeszcze sztuki wojny zachodnioeuropejskiej (sypanie wałów, walka pozycyjna etc.) - to zaprowadził pierwszy raz dopiero król Władysław. No i, na Boga, zapomnij o rewolwerze!

Ważne postacie: Królowie: Zygmunt III Waza (1587-1632), Władysław IV (1632-1648). Hetman polny i wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621), wielki hetman koronny Stanisław Żółkiewski (1547-1620), magnat Jan Sariusz Zamoyski (1542-1605), syn Jana, kanclerz wielki koronny Tomasz Zamoyski (1594 – 1638), marszałek wielki koronny i dowódca rokoszan Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620), pisarz polityczny i przywódca rokoszan Jan Szczęsny Herburt (1567-1616), żołnierz i awanturnik zwany diabeł łańcucki Stanisław Stadnicki (1551-1610), magnat i podczaszy wielki litewski oraz także rokoszanin Janusz Radziwiłł  (1579-1620) oraz narodowy poeta Anglii, znany i w Polsce - William Szekspir (1564-1616).

Ważne wydarzenia: Wojna polsko-szwedzka o Inflanty (1600-1610), bitwa pod Kircholmem (1605), rokosz Zebrzydowskiego (1606-1609), Dymitriady (1604-1610), wojna polsko-moskiewska (1609-1618), zajęcie Moskwy (1610-1612), spalenie przedmieść Stambułu przez Kozaków (1615), bitwa pod Chocimiem (1621).

Dyariusza conceptum: Moskwa wczesną wiosną roku 1612, PG są członkami polskiej załogi w mieście cara Władysława. Jednak gołym okiem widać, że niepokoje wśród Moskwicinów narastają i cała Moskwa jest jak beczka prochu – wystarczy iskra i wszystko runie. Dobrze wie także o tym hetman Żółkiewski, wie także że bez wsparcia do roku miasto stracimy... Tak więc daje SK misję specjalną – będą oni niejako posłami moskiewskimi. In primo muszą przejść setki kilometrów wśród Rusi pogrążonej w anarchii, następnie muszą przekonać szanowną szlachtę o potrzebie wysłania pomocy naszym wojskom w Moskwie. Prócz tego niech PG pamiętają, że to wszystko jest jednym wielkim wyścigiem z czasem...

Krwawy Wiek


January Suchodolski

Obrona Jasnej Góry 1655


Opis ogólny: Tu się będzie rozchodzić o drugą połowę tegoż wieku XVII, a najbardziej o okres rządów Jana Kazimierza. Wszystko zaczęło się od powstania Chmielnickiego, był to początek końca... Najpierw krótka wojna z Chanem. Zaraz za nią przyszła kolejna wojna z Moskwą, a nim ta się skończyła – już Szwed wkroczył w granice Rzeczypospolitej... Potem doszedł Brandenburczyk i Siedmiogród... Już nawet nie wspominając mnogich wojen i wojenek domowych et późniejszej wojny z Turcją... Dwie dekady odebrały Koronie i Litwie łącznie około trzeciej części ludności, setki, jak nie tysiące, wypalonych do gołej ziemi wsi, dziesiątki wyrżniętych miast i twierdz... Jakby tego było mało, w czasie wojen i buntów zaniechano uprawy zbóż, a lwia część zasiewu i zapasów została zniszczona. Rzeczpospolitą, niegdyś jakże silną i potężną, zaczął trawić głód i zarazy... Przez liczne lata burzy zaniedbano także naukę i kulturę, lud zdziczał, szlachta zgłupiała i zapomniała na dobre o tolerancji, co podsumowało wygnanie Arian... W końcu i rozkład dotknął ustrój – zaczęto krzyczeć pierwsze skuteczne Liberum veto. Teraz kraj jest brutalny, zniszczony, dziki i pusty. Luźne watahy zbuntowanych chłopów, byłych żołnierzy, czy po prostu świeżo utworzone grupy grasantów niepodzielnie rządzą na traktach Rzeczypospolitej, a szczególnie na Ukrainie. O ile Wielkopolska wraz z Małopolską, jako że zawsze bogate i ludne, jeszcze jako tako się trzymają, o tyle Litwa i Ukraina to całkowite pustkowie pochłonięte chaosem i krwią. W takim świecie odnajdą się tylko najsilniejsi, bo tutaj o niebo łatwiej trafić na nabitą rusznicę, niźli na nabitego Boćwina, co to na Wesele prosi...

Wyjątek tutaj stanowi okres panowania Jana III Sobieskiego. Można powiedzieć że był to chwilowy powrót części dawnej chwały – życie w tamtych okresie bliższe jest do Srebrnego Wieku niż Krwawego. Powyższy opis przede wszystkim odwołuje się Mości Panie do czasu rządów Jana Kazimierza.

Moda i technika: Tutaj jakowyś zasadniczych zmian nie ma. W polskim stroju nastąpiły jedynie kosmetyczne zmiany. Jednak ogółem wszystko znacznie zmarniało – ubrania stare, liche, brudne są najczęściej widzianym odzieniem. Wśród bogatszych jedynie postępuje ubieranie się na zagraniczną modłę. Technika może i gdzieś tam w miastach niemieckich wymyśliła coś nowego, ale nie uraczysz tego w Rzeczypospolitej, tutaj jest co prawda broni wszelakiej w brud – ale byle jakiej, pamiętającej długie lata wojowania...

Ważne persony: Królowie: Jan II Kazimierz Waza (1648-1668), Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673). Żołnierz, marszałek i hetman Sobieski (1629-1696). Pisarz, polityk i filozof Andrzej Maksymilian Fredro (1620-1679), przeor klasztory paulinów na Jasnej Górze o. Klemens Augustyn Kordecki (1603-1673), polityk i poeta Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693), poeta, żołnierz i działacz ariański Zbigniew Morsztyn  (1625-1689), pamiętnikarz i awanturnik Jan Chryzostom Pasek (1636-1701), biskup krakowski i przemyski oraz interrex Andrzej Zawisza Trzebicki (1607-1679), filozof, teolog oraz ideolog religijny braci polskich Andrzej Wiszowaty (1608-1678),

Ważne wydarzenia: powstanie Chmielnickiego (1648-1654), bitwa pod Beresteczkiem (1651), pierwsze liberum veto (1652), wojna polsko-rosyjska (1654-1667), potop szwedzki (1655-1660), najazd wojsk Jerzego II Rakoczego (1657), traktaty welawsko-bydgoskie – koniec lenna pruskiego (1657), II wojna polsko-turecka (1672-1676 ), bitwa pod Chocimiem (1673).

Dyariusza conceptum: SK przypadkiem otrzymuje list od jednego znajomego, jednak list poprzez lata wojen musiał się zapodziać – bowiem data wskazuję parę lat wstecz. No ale prośba w gościnę zawsze przecie aktualna! Po dotarciu na miejsce okazuje się, że wieś onego przyjaciela została całkiem wypalona, zresztą nie tylko ona, w okolicy samo pustkowie. Przyjaciel co prawda żyje, ale prawie cała rodzina mu pomarła i ledwie garstka chłopów została... Teraz SK musi zdobyć jedzenie dla ocalałych, być może pomóc przyjacielowi odzyskać skradzione przez lokalnych grasantów dobra? Tak czy siak, będzie trzeba odprowadzić tą całą ludność w bezpieczniejsze miejsce, a rozbójnicy nie śpią...

Wiek Upadku


Jan Matejko

August II Mocny


Opis ogólny: Okres ten, jak i zresztą następny będzie opisany bardziej jako ciekawostka, bowiem jest to czas upadku, zmierzchu i degrengolady sarmatyzmu oraz Polski w ogóle. Wiek jednej wojny, kilku wojenek, kilkudziesięciu konfederacji, setek zajazdów, tysięcy sobiepanów i milionów biesiad... W tym czasie sarmatyzm zaczyna się kojarzyć z anarchią, zacofaniem, ksenofobią i izolacją... Jednak a nuż komuś upodoba się totalna anarchia, dekadencja, warcholstwo ponad miarę i jaskrawość realiów XVIII-sto wiecznej Rzeczypospolitej? Okres ten dotyczy rządów Sasów, z krótką odskocznią w wykonaniu Leszczyńskiego, czyli lata 1697-1763. O dziwo sam początek rządów zapowiadał się obiecującą, bowiem korzystając jeszcze z sukcesów Sobieskiego nowy król podpisał traktat z Turcją na mocy którego w granice Korony wrócił Kamieniec z całym Podolem. Wielką sławę to władcy przyniosło, a i nadzieję ludziom dało. Jednak na tym koniec sukcesów... Nieudolna wojna Saksonii ze Szwecją na terenie Polski, pogłębiająca się anarchia i sobiepaństwo magnaterii. Karmazyni stali się na tyle zuchwali, że na terenie swoich rozległych włości zachowywali się jak udzielni władcy, a bardziej jak tyrani. Mianowali własne urzędy, prawa, wojsko... Jedyne wojny jakie wygrywali Polacy w tym czasie – to wojny domowe... Natomiast szara szlachta (głównie w „cywilizowanej” Małopolsce i Wielkopolsce) rozpiła a rozleniwiła się zupełnie. Biesiady trwały całymi tygodniami, a wiele z nich kończyła się nawet śmiercią z przepicia, przejedzenia, czy czegoś pośredniego z tym związanego. Ukraina z Rzeczpospolitą miała już coraz mniej wspólnego, ale jeszcze utrzymywała swój dziki charakter. Za to sąsiedzi stosowali już wojska regularne, więc nie było z kim się nawet szarpać, bo to wszędy jeno zastępy muszkieterów... Jednym słowem sromota, rozpusta, wstyd i chamstwo! Ot, co!

Moda i technika: Nie licząc jakich pomniejszych trendów raz to na dłuższe, raz to na krótsze rękawy kontusza etc. wiele się nie zmieniło w stosunku do wieku XVII. Jedynie coraz więcej szlachty poczęła się przybierać na modłę pludracką. Część szlachty „oświeconej” poczynała odcinać się od sarmatyzmu i żyła całkiem jak szlachta zagraniczna. Technika rzecz jasna do przodu poszła niemiłosiernie, na świecie multum nowinek się pojawiło, jednak „na świecie” nie oznacza że w Polszcze także... U nas nadal zacofanie panowało, więc nowinki techniki jeno możesz obaczyć w wielkich miastach i na dworach „oświeconej” szlachty... Wszelako wszelkie rewolwery, rusznice wielolufowe i inne takie ustrojstwa o wiele częstszym są zjawiskiem...

Ważne persony: Królowie: August II Mocny (1697-1706 i 1709-1733), Stanisław Leszczyński (1704-1709 i 1733-1735), August III Sas (1733-1763). Jeden z największych magnatów XVIII wieku, hetman Jan Klemens Branicki (1689-1771), magnat, pisarz i hetman Wacław Piotr Rzewuski (1706-1779), magnat i awanturnik Stanisław Lubomirski (1704-1793), magnat i polityk Jerzy August Mniszech (1715-1778), marszałek konfederacji dzikowskiej, przywódca opozycji wobec Augusta III Adam Tarło (1713-1744).

Ważne wydarzenia: Wielka wojna północna (1700-1721), kolizja litewska (1700), założenie Petersburga (1702), Konfederacja warszawska (1704), konfederacja tarnogrodzka (1715-1716), Sejm niemy (1717), Wojna o sukcesję polską (1733-1735).

Dyariusza conceptum: PG są opłacanymi przez dwór królewski zwolennikami Augusta Mocnego. Stojąc w obliczu Sejmu Niemego dostając dobrze płatne zadanie – nie dopuszczenie przegłosowania ustaw krzyżujących plany króla, czyli: nakazujących wycofanie wojsk saskich, osłabienie sojuszu polsko-saskiego etc. Trzeba będzie wykazać się gładkim gardłem, jakoś spić posłów, a może po prostu zerwać sejm? Jednak może to nie być takie proste, bowiem jest on zabezpieczony przez rosyjskie wojska... A może czas zdradzić króla i spróbować zadbać o prywatne interesy na sejmie?

Wiek Przebudzenia


Artur Grottger

Modlitwa konfederatów barskich


Opis ogólny: Okres panowania ostatniego króla Przenajjaśniejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Stanisława Augusta Poniatowskiego, to czas przebudzenia, zrywu, nadziei. Szlachta zachciała ratować ojczyznę przed postępującą gangreną, pierwszy raz na poważnie zagościły w życiu politycznym słowa „reformy” i „niepodległość”. Jednakże nasi szlachetnie urodzeni nie mieli bynajmniej jednej wizji ratunku ojczyzny... Część szlachty wiernej królowi (Familia) pragnęła przeprowadzenia całej serii reform, których punktem zwrotnym była Konstytucja 3 Maja. Natomiast król uznał za największe zło w Rzeczypospolitej sarmatyzm i wolał poparcie carycy Katarzyny II, niż przekonanie do siebie narodu szlacheckiego. Już niedługo po objęciu tronu król Staś stał się marionetką posła Repnina i carycy Katarzyny. W obliczu takiej postawy króla, ingerowania Rosji w wewnętrzne sprawy Polski oraz w obronie atakowanej wiary katolickiej – szlachta zawiązała przesławną konfederację barską. Konfederaci występowali przeciw królowi, w obronie wolności oraz sprzeciwiali się równouprawnieniu innowierców (o złotej tolerancji, jak Waść wie, już dawno zapomniano). Pierwszy raz w naszej historii pojawiło się hasło „niepodległość”. Konfederacja barska – ostatni romantyczny zryw sarmatyzmu, po 4 latach zaciekłych walk i pięknych chwil, został stłumiony przez Moskali wspieranych oddziałami wiernymi królowi. Jednak może na Waścicnych Dzikich Polach owa konfederacja wiktorię osiągnie? Dalibóg, dalibóg... Po tym zrywie zaraz nastąpiła pierwsza tragedia narodowa – I sejm rozbiorowy ze słynnym protestem Imć Reytana. Później zebrał się Sejm Czteroletni chcący reform, jednak konserwatyści sarmaccy byli im w większości przeciwni (zorganizowani w „obozie hetmańskim”). Sejm został uwieńczony uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Kolejna tragedia, była odpowiedzią na proponowane reformy, polegała na zawiązaniu konfederacji targowickiej i wkroczeniu wojsk rosyjskich. Targowiczanie wraz z Rosjanami zwyciężyli, jednak rosyjska pomoc nie okazała się darmowa – dokonano wtedy II rozbioru Polski... Później jeszcze było powstanie Kościuszki, jednak ze sarmatyzmem już nijak związane... Potem III rozbiór i... koniec... Osobiście uporczywie polecam do grywania w okresie konfederacji barskiej, bo reszta albo przypomina okres Upadku, albo już ze sarmatyzmem ma niewiele wspólnego...

Moda i technika: Pludry, pludry i jeszcze raz pludry... Nawet król, niby ze stanu szlacheckiego obrany, i tak w pludrach paraduje... Każdy kto chce słynąć za człeka nowoczesnego i światowego w pludrach chodzi... Wśród pobożnego, prostego a konserwatywnego ludu szlacheckiego strój polski nadal jest i ma się dobrze. Może trochę mniej pasów słuckich, a więcej zwykłych, skórzanych, ale to tam szczegół. W stroju cywilnym rozpowszechniła się dodatkowo czapka konfederatka, dobrze suponujesz – w czasie konfederacji barskiej wybiła się.  Prócz tego na dobre zadomowiły się w wojskach regularnych mundury, co to żołnierza do aktora w teatrze upodabniają prędzej, niż do rycerza. W samej technice także w brud nowinek, jakieś balony, maszyny parowe - same dziwadła! Na szczęście w Polsce mało z tych rzeczy uraczysz... Takie dziwadła są dla pludraków, co to ni siły w ręku nie mają i maszyn potrzebują, albo co do konia nieprzystosowane zady mają i balonem latać muszą – ot, co! Wszystkich nowinek nie sposób wymienić, szukaj Waść po różnych księgach, a znajdziesz cudactw multum!

Ważne persony: Król Stanisław August Poniatowski (1764-1795). Polityk i konfederat Tadeusz Reytan  (1742-1780), targowiczan i polityk Stanisław Szczęsny Potocki (1753-1805), pogromca konfederatów barskich, targowiczan, polityk Franciszek Ksawery Branicki (1730–1819), przedstawiciel obozu reform Adam Kazimierz Joachim Ambroży Marek Czartoryski (1734-1823), zwolennik reform, oświatowiec, polityk i mówca Stanisław Kostka Potocki ( 1755-1821). Biskup, konfederat radomski, entuzjasta konfederacji barskiej Kajetan Sołtyk (1715-1788), jeden z przywódców konfederatów oraz dyplomata konfederacki Adam Stanisław Krasiński (1714-1800), regimentarz generalny litewski konfederacji barskiej Józef Sapieha (1737-1792), inicjator i marszałek związkowy konfederacji barskiej Józef Pułaski (1704-1769), syn Józefa, konfederat Franciszek Ksawery Piotr August Stanisław Pułaski (1743-1769), dowódca obrony Częstochowy, syn Józefa przywódca konfederatów, bohater amerykański Kazimierz Michał Wacław Wiktor Pułaski (1745 lub 1749 – 1779), syn Józefa, konfederat barski i targowicki Antoni Pułaski (1747-1813), potężny magnat, zaciekły przeciwnik króla oraz Rosjan, opój, konfederat barski książę Karol Stanisław Radziwiłł "Panie Kochanku" (1734-1790) – o tym Mospanie jest osobne dzieło pt. Żarty, swawole i krotochwile księcia Karola Radziwiłła Imć Budziakowskiego, które polecam szczerze.

Ważne wydarzenia: Sejm konwokacyjny (1764), konfederacje innowiercze: słucka i toruńska (1767), katolicka konfederacja radomska (1767), konfederacja barska (1768-1772), I rozbiór Rzeczypospolitej (1772) Sejm Czteroletni (1788-1792), konfederacja targowicka (1792-1793), II rozbiór Rzplitej (1793), insurekcja Kościuszki (1794), III rozbiór i koniec Rzeczpospolitej Szlacheckiej (1795).

Dyariusza conceptum: Rok 1769, wysłannik Adama Stanisława Krasińskiego albo też w osobie własnej napotyka PG i stara się ich nakłonić do zabójstwa króla-zdrajcy Stasia. Czy SK się zgodzi, jak się zachowa? A jeżeli się zgodzi, jak tego dokona? Cichy zamach, awantura w czasie uczty, wypadek w czasie polowania, a może zajazd na stolicę – wszak Warszawa to nie Rzym, po sąsiadach partię zbierzem i uczynimy szum!


Na tym kończy się sprawa okresów historycznych. W następnej części pracy opowiem Waszeci o konwencjach w jakie grać się zda, ale to później, bo teraz już jestem zmęczon wielce. Zatem bywaj zdrów!


Autor: Dariusz „spawnn” Siwek
Redakcja: Tomasz „Stilgar” Łomnicki


Informacje
 

 


 
26-03-2009, 14:12 | Sabbath | Komentarzy w sumie: 6
ŚWIETNE!


 
10-03-2009, 10:11 | E_elear | Komentarzy w sumie: 5
Wielcem Waćpanu wdzięczny za tę zacną opowieść, przypominającą czasy świetności Rzplitej. Aż serce roście słuchając o złotym i srebrnym wieku naszej umiłowanej i wielkiej Ojczyzny. Raczy waszmość wybaczyć żem wyszedł w połowie historii, ale rzecz niepodobna zdzierżyć słuchając o Jej upadku. Serce taki żal i boleść ściska że szabla sama z pochwy do ręki wskakuję. Dla mnie historia kończy się na JKM Sobieskim, no może ostatecznie na pokoju Karłowickim i basta.


Skomentuj
Nie posiadzasz uprawnień by dodawać komentarze.