Slaider 01

Slider 02

Slider 03

Slider 04

Slider 05

Slider 06

Slider 07

Slider 08

Strona startowa > Kancelarya


Regestr urzędników Rzeczypospolitey - z którego się można dowiedzieć, kto jest kim w społeczności Dzikich Pól, a które to urzędy Król Jegomość nadaje wszystkim, którzy się pracą i poświęceniem dla nich zasłużyli

Regestr szlachty Rzeczypospolitey - to jest spis powszechny, dzięki któremu na dodatek Starostów Gry i Panów Graczy w swym województwie i mieście odnaleźć można (a jak się kto chce w regestrze znaleźć, niech nawiąże kontakt)

Galerya "Poczet szlachty Rzeczypospolitey - gdzie można obaczyć gęby tych Starostów Gry i Graczy, którzy w szlacheckim stroju zwykli chadzać (a jeśli kto ma zdjęcie w stroju, niech się odezwie)

Uniwersał Konfederacyi Generalney do szlachty Rzeczypospolitey - przy pomocy którego Konfederacyia rozpoczęła swe reformy (a po dalsze wyjaśnienia na sejmik zapraszamy)

Uniwersał JWP kasztelana krakowskiego do szlachty koronney - w którym najpierwszy z senatorów do pracy dla Rzeczypospolitej szlachtę koronną wzywa

   $$5#3... transmisja przerwana...