Valkiria Network - Magazyn

http://valkiria.net/index.php?area=5&p=static&page=crystalicum_magazyn


Strona startowa > Magazyn
Kryształy

Poniżej znajdują się dodatkowe możliwości jakie mogą posiadać Kryształy czterech żywiołów.
Należy pamiętać, że MG może nie zgodzić się na wprowadzenie danej możliwości dla Kryształu, jeśli uważa że zaburzy ona równowagę gry.


 

 

Nadmetal

Poniżej opisano dodatkowe zdolności jakie mogą posiadać przedmioty z Nadmetalu