Valkiria Network

Terminal Główny Militarnej Sieci Valkiria to miejsce gdzie znajdziesz najnowsze informacje ze świata ogólnie rozumianej rozrywki, fantastyki i gier wideo. Poznaj nową... Lepszą Rzeczywistość! Chcesz wiedzieć więcej?

Slaider 01

Federacja V-Sieci

Valkiria Network skupia wiele stron tematycznych o różnorodnej tematyce, w tym: grach wideo, technologii, historii, literaturze i fantastyce. Chcesz wiedzieć więcej?

Slider 02

Dołącz do V-Sieci

Zarejestruj się w Valkiria Network! Przeglądaj i komentuj publikacje, dołącz do V-Game, zostań współpracownikiem lub redaktorem MSV. Chcesz wiedzieć więcej?

Slider 03

Zagraj w V-Game

Każdy użytkownik MSV w swoim profilu znajdzie zaimplementowaną grę przeglądarkową w klimacie V-Sieci. Załóż mundur i ruszaj na misję. Chcesz wiedzieć więcej?

Slider 04

Holy Potatoes!

Nasze bohaterki to ziemniaki, a cała galaktyka to jeden wielki warzywny targ. Dobry humor, kosmos, walka, dobra fabuła, to właśnie Holy Potatoes! We're in Space?!

Slider 05

Torment: Tides of Numenera

Mógłbym pisać długo o Torment, szczegółowo opisując jego fenomenalnie rozbudowany świat, przyrodę, postaci, czy fabułę, ale po co, skoro Wy sami możecie tego doświadczyć.

Slider 06

Legendarne Auta PRL

Zobacz zapowiedź nowej serii kolekcjonerskiej "Auta PRL" z klocków COBI. Wyjątkowe modele w skali 1:35 to idealny prezent dla każdego fana motoryzacji!

Slider 07

Necropolis: Brutal Edition

Ta gra to totalny, bezgraniczny i nieprzebrany skarbiec FE-NO-ME-NAL-NEJ zabawy, który otwiera się tak naprawdę dopiero w grze wieloosobowej.

Slider 08

Strona startowa > Regulamin V-Sieci

Uwaga: Regulamin serwisu internetowego jest napisany w wojskowej terminologii by utrzymać militarny klimat Valkirii. Valkiria NIE JEST organizacją wojskową ani paramilitarną! Taka forma prezentacja zasad panujących na tej stronie ma na celu jedynie ich uatrakcyjnienie. Aby dowiedzieć się, o czym jest MSV kliknij tutaj

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VALKIRIA NETWORK

Art. 1 Organizacja sił zbrojnych Valkiria Network od dnia 01 stycznia 2004

§ 1. Naczelne dowództwo sprawuje Naczelnik Militarnej Sieci Valkiria (Redaktor Naczelny) Artur "ARTUT" Machlowski.

§ 2. Sieć Valkiria Network jest podzielona na Piony Programowe i Samodzielne Komandorie:

Pion: Film
Pion: Gry bitewne
Pion: Gry fabularne
Pion: Gry karciane
Pion: Gry komputerowe
Pion: Gry planszowe
Pion: Historia
Pion: Komiks
Pion: Konwenty
Pion: Literatura
Pion: Media
Pion: Muzyka
Pion: Technologie

Pion Programowy jest nadzorowany przez jednego lub kilku Kontradmirałów (patrz Art. 5 § 2).

§ 3. Piony Programowe dzielą się na wyspecjalizowane Podsystemy (Komandorie) dowodzone przez Komandorów (patrz Art. 5 § 3). Podsystem (czyli Komandoria) zajmuje się jedną Kategorią tematyczną (np. jednym systemem RPG) i zazwyczaj stanowi samodzielną stronę WWW zintegrowaną z Valkirią i przez nią utrzymywaną na serwerze.

§ 4. Komandorie będące zalążkami nowych Pionów Programowych (np. są poświęcone konkretnej tematyce, która nie należy do istniejących Pionów, lecz w przyszłości może być powodem stworzenia nowego) mają aktualnie status Samodzielnych Komandorii. Podlegają bezpośrednio V-Sztabowi, z pominięciem szczebla Kontradmirała. Gdy Samodzielna Komandoria rozrośnie się do rozmiarów umożliwiających podział na dwie lub więcej Komandorii, może zostać przekształcona, decyzją V-Sztabu, w osobny Pion Programowy z własnym Kontradmirałem.

§ 5. Komisje Wojskowe są powoływane przez V-Sztab do specjalnych zadań, wykraczających poza kompetencje Komandorów i Kontradmirałów. Komisje są wyłączone spod zwykłych struktur V-Sieci. Działają na specjalnych zasadach, ściśle określonych w rozkazie powołującym je do istnienia. Członkostwo w Komisji jest traktowane jak zaciąg do Komandorii na zasadach Stałego Przydziału (Art. 5 § 9). Oznacza to, że Komisarze automatycznie są w Służbie Czynnej. Jeżeli oprócz służby w Komisji oficer zaciągnie się do zwykłej Komandorii, służy w niej na zwykłych zasadach - bez żadnych ulg i zwolnień.

§ 6. Komandorie V-Sieci zorganizowane są w dwa Korpusy: Korpus Służby Czynnej i Korpus Rezerwowy.
a) Do Korpusu Służby Czynnej należą Komandorie, których dowódcy przyjęli zasady niniejszego Regulaminu. Żołnierze i oficerowie Służby Czynnej przyjmują pełnię obowiązków i korzystają z pełni przywilejów związanych z posiadanym stopniem wojskowym.
b) Do Korpusu Rezerwowego należą Komandorie, których dowódcy nie przyjęli zasad Regulaminu. Komandorie Rezerwy są wyłączone spod nadzoru Kontradmirałów oraz zwolnione z obowiązku stałego powiększania zasobów. Rezerwiści są zwolnieni z przynależnych ich stopniom obowiązków służbowych, jednak zachowują stosowne uprawnienia do edycji V-Sieci. Nie posiadają natomiast przywilejów (zniżka oficerska w V-Sklepie) i są pozbawieni możliwości awansu (chyba, że w drodze wyjątku).
c) Komandor Służby Czynnej ma prawo podjąć decyzję o przeniesieniu swego Podsystemu do Korpusu Rezerwowego, wówczas artykuły Regulaminu przestają go obowiązywać. Analogicznie Komandor Rezerwy może przyjąć Regulamin i za zgodą V-Sztabu przejść do Korpusu Służby Czynnej.


Art. 2. Kontrola jakości publikacji

§ 1. Celem przyspieszenia rozwoju sił zbrojnych oficjalnie wprowadza się szczegółową weryfikację tekstów należących do Kategorii, w której oficerowie należą do służby czynnej. Obowiązkiem żołnierzy jest stałe zwiększanie zasobów V-Sieci i kontrola ich jakości.

§ 2. Każdy publikowany tekst o statusie artykułu winien być sprawdzony i udostępniony przez osobę inną niż autor. Wyjątek stanowi publikacja materiałów technicznych, należących do Kategorii bezpośrednio związanej z Komandorią, w której Służbę Czynną pełni autor. W tej sytuacji twórca tekstu ma prawo publikacji i udostępnienia go bez konieczności przekazania artykułu innemu redaktorowi. W innym wypadku autor ma ten obowiązek i może przekazać tekst do zredagowania redaktorowi ogólnemu, redaktorowi komandorii lub dowódcy komandorii.

§ 3. Wprowadza się dwustopniową kontrolę jakościową:
a) Komandor jest obowiązany do odrzucania materiałów miernej jakości, nie zapominając, iż przy ich ocenie należy się kierować brakiem stronniczości i próbą odnalezienia cennych informacji dla innych użytkowników. Nie zawsze gust Komandora zgadza się z opiniami innych użytkowników serwisu. Przy decydowaniu o publikacji tekstu należy kierować się zasadą dobrej woli, życzliwości i obiektywności ocen.
b) Kontradmirał ma obowiązek kontrolowania pracy Komandora w zakresie dopuszczania artykułów do publikacji i udostępniania go innym użytkownikom. Ma prawo weryfikować decyzje dotyczące publikacji tekstów, szczególnie jeśli Komandor ma skłonność do ich szczególnie krytycznej oceny.

§ 4. Wprowadza się nakaz wykazania szczególnej staranności przy publikowaniu i udostępnianiu tekstów.

§ 5. Komandor ma obowiązek poinformować autora tekstu o jego publikacji lub odrzuceniu. W przypadku szczególnej ingerencji w treść artykułu, także należy poinformować zainteresowanego. Komandor jest zwolniony od nakazu informowania autora o powodach nie przyjęcia tekstu do publikacji, jednak jest to wskazane.

§ 6. Autorzy najlepszych tekstów (wg. opinii V-Sztabu i użytkowników) mogą zostać wyróżnieni na oficjalnym apelu. Najlepsi z nich mogą również zostać nagrodzeni w sposób uznany przez V-Sztab za najlepszy.


Art. 3. Zasady awansu

§ 1. Awans na Starszego szeregowego otrzymuje się po zadeklarowaniu przystąpienia do wybranej Komandorii (tz. zaciąg). Awansu dokonuje Kontradmirał lub Admirał.

§ 2. Starszy szeregowy może zostać awansowany na Kaprala na wniosek Komandora w dowód jego zasług (głównie ze względu na ilość i jakość publikowanych wieści i artykułów). Awansu dokonuje Kontradmirał lub Admirał.

§ 3. Kapral może zostać awansowany na Sierżanta na wniosek Komandora w dowód jego zasług (głównie ze względu na ilość i jakość publikowanych wieści i artykułów). Awansu dokonuje Kontradmirał lub Admirał.

§ 4. Sierżant może zostać awansowany na Kapitana Wywiadu na wniosek Komandora w dowód jego zasług (głównie ze względu na ilość i jakość publikowanych wieści i artykułów). Awansu dokonuje Kontradmirał za zgodą Admirała lub sam Admirał.

§ 5. Kapitan Wywiadu może zostać awansowany na Pułkownika Propagandy na wniosek Komandora w dowód jego zasług (głównie ze względu na ilość i jakość publikowanych wieści i artykułów). Awansu dokonuje Kontradmirał za zgodą Admirała lub Admirał.

§ 6. Awans na Komandora wiąże się głównie z objęciem zwierzchnictwa nad jednym z Podsystemów Valkirii (tz. Komandorii), może być przyznawany z pominięciem drogi przez niższe szczeble hierarchiczne. Awansu dokonuje Admirał.

§ 7. Awans na Kontradmirała wiąże się z objęciem zwierzchnictwa nad kilkoma Podsystemami Valkirii, może być przyznawany z pominięciem drogi przez niższe szczeble hierarchiczne. Awansu dokonuje Admirał.

§ 8. Admiralicja ma prawo dokonywać awansów w drodze nadzwyczajnej, z pominięciem powyższych zasad. Istnieje możliwość służby bez określonego przydziału.


Art. 4. Zasady kar i degradacji

§ 1. Za niewykonanie przydzielonych obowiązków lub za postępowanie uwłaczające godności stanowiska żołnierz lub oficer otrzymuje naganę od Komandora lub Kontradmirała.

§ 2. Za niewykonanie przydzielonych obowiązków lub za postępowanie uwłaczające godności stanowiska po raz drugi, żołnierz lub oficer zostaje zdegradowany i karnie przeniesiony do Rezerwy. Decyzję o wysokości kary podejmuje bezpośredni przełożony.

§ 3. W szczególnych przypadkach Komandorzy, Kontradmirałowie i Admirałowie mają prawo podjąć decyzję o zastosowaniu innych form kar, które uznają za stosowne. Odpowiadają jednak za to przed zwierzchnikami.

§ 4. W przypadku decyzji krzywdzących lub niezgodnych z regulaminem, każdy żołnierz lub oficer ma prawo się odwołać. Najwyższą instytucją odwoławczą jest Admirał MSV.


Art. 5. Obowiązki służbowe

§ 1. Admirał – wykonuje służbę według własnego uznania, w ramach ustalonych przez siebie i V-Sztab.

§ 2. Kontradmirał
a) zatwierdza przedstawione mu przez Komandorów raporty dotyczące aktywności podsystemów.
b) dba o porządek i rozwój w przydzielonym mu Pionie.
c) obserwuje rozwój podległych mu podsystemów, ma prawo udzielać Komandorom sugestii i wskazówek.
d) przyznaje awanse.
e) wykonuje specjalne polecenia zwierzchników.

§ 3. Komandor
a) weryfikuje i aktualizuje dostępny w Artykułach Spis podkomendnych.
b) zgłasza nowo zaciągniętych Szeregowców do awansu na Starszych szeregowych, i wnioskuje o awanse na wyższe stopnie.
c) przydziela podkomendnym zadania i obowiązki.
d) dba o porządek i jakość publikowanych w jego Komandorii tekstów.
e) dokłada starań by jakość publikowanych tekstów była wysoka.
f) sprawuje bezpośredni nadzór nad swoim Podsystemem, jest jego przedstawicielem i ponosi zań odpowiedzialność.
g) wykonuje specjalne polecenia zwierzchników.

§ 4. Pułkownicy Propagandy oraz Kapitanowie Wywiadu obowiązani są publikować możliwie często dobre jakościowo materiały dotyczące tematyki związanej ze swoją przynależną Komandorią. Ponadto powinni wypełniać polecenia swych przełożonych.

§ 5. Żołnierze na szczeblach od Sierżanta do Starszego szeregowego są obowiązani możliwie często dostarczać swym Komandoriom dobre jakościowo teksty i przyjmować polecenia służbowe od zwierzchników (np. napisanie lub zdobycie nowego tekstu, dokonanie korekty / redakcji tekstu, zdobycie informacji, inne według uznania oficera).

§ 6. Szeregowi nie posiadają żadnych obowiązków, traktowani są jako automatycznie wcieleni do Rezerwy (patrz: Art. 1 § 6b).

§ 7. W uzasadnionych przypadkach żołnierz lub oficer służby czynnej ma prawo wystąpić do V-Sztabu z prośbą o przepustkę, uzyskując czasowe zwolnienie z obowiązków lub przekazując je na czas nieobecności komuś innemu.

§ 8. W szczególnych przypadkach, przy akceptacji Kontradmirała, Komandor ma prawo zwolnić podległych mu oficerów z obowiązku dostarczania tekstów, dając w zamian stały przydział do określonych zadań. Dotyczy to oficerów technicznych (webmasterzy), dyżurnych (sekretarze, redaktorzy) i innych, pełniących stały dyżur na danym stanowisku.


Art. 6 Zaciąg do dwóch lub więcej Komandorii jednocześnie

§ 1. Żołnierze służą w każdej Komandorii na jednakowych zasadach, przyjmując w każdej z nich różne lub jednakowe obowiązki.

§ 2. Przy ubieganiu się o awans dokonania we wszystkich Komandoriach sumują się. Awans jest przyznawany za zgodą wszystkich zwierzchników Komandorii, do których należy żołnierz lub oficer.

§ 3. Materiały dostarczone przez żołnierza zaciągniętego do innej Komandorii podlegają ocenie w obrębie Komandorii do której tematyki należą.

§ 4. Komandor może sprawować swą funkcję w kilku Podsystemach. Ma prawo także należeć do innej Komandorii honorowo, bez obowiązków i bez podległości służbowej.


Art. 7. Postanowienia końcowe

§ 1. Wszelkie pozostałe sprawy regulują oficjalne publikacje wydane przez V-Sztab (decyduje data publikacji). Ostateczne decyzje podejmuje wyłącznie V-Sztab.

§ 2. Admiralicja ma prawo dowolnie modyfikować wszelkie zarządzenia i postanowienia.


Kraków, dnia 20 grudnia 2006 r.